Skip to content

zelfstandig gastouder

Voor u als gastouder kan het heel aantrekkelijk zijn om zelfstandig ondernemer te worden. Hiermee kunt u
in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. Uiteraard zijn er ook verplichtingen aan
verbonden.

Criteria zelfstandig ondernemen

Of u als zelfstandig ondernemer kan worden aangemerkt, is afhankelijk van een aantal factoren. De  wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De  Belastingdienst bepaalt aan de hand van uw omstandigheden of u die eisen voldoet. Zo kijkt de Belastingdienst onder andere naar de volgende criteria: 

Spelregels

Voldoet u aan de criteria? Dan kunt u door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt vervolgens per individueel geval of er sprake is  van: 

Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting beoordeelt de Belastingdienst uw eigen situatie. De  Belastingdienst kan dan tot een ander oordeel komen, waardoor u uw inkomsten anders moet  aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat kan financieel nadelig uitpakken.en ander oordeel  kan alleen betekenen dat u bijvoorbeeld uw inkomsten niet als ‘winst uit onderneming’ mag  verantwoorden, maar als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ had moeten aangeven. De  consequentie hiervan is dat u dan achteraf gezien toch geen recht heeft op de  ondernemers voordelen zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. 
Zorg voor een goede belastingadviseur die uw belastingaangifte kan verzorgen. Ook een erkende accountant kan helpen om een  goede administratie te voeren voor u en kan eventueel protest aantekenen en deze indienen bij de belastingdienst als de belastingdienst aan het ondernemerschap twijfelt. 

Laat u hierover goed inlichten bij erkende bedrijven of personen die hier verstand van hebben.

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!