Skip to content

OVER ONS

Gastouderbureau Madeleintje is een geregistreerd gastouderbureau dat bemiddelt, begeleidt en de administratie verzorgt binnen de gastouderopvang. Gastouderbureau Madeleintje is geregistreerd in het LRK register met het nummer 185287864. Dit register is voor iedereen openbaar. Ieder jaar wordt er tijdens een inspectie, uitgevoerd door de GGD, gecontroleerd of Gastouderbureau Madeleintje aan de wettelijke eisen voldoet. De bevindingen en uitkomsten van deze inspectie worden vastgelegd in een openbaar inspectierapport.
Het vaste gezicht van Gastouderbureau Madeleintje is Maaike Wennink. Maaike Wennink is trotse moeder van 5 zoons en 4 dochters.

“Vanuit mijn ervaring als kraamverzorgster, pedagogisch medewerker, moeder, gastouder, vraagouder en bemiddelingsmedewerker, ben ik vanuit mijn hart en vanuit mijn kennis Gastouderbureau Madeleintje gaan starten.
Door de (werk)ervaring en verschillende scholingen kan ik mij goed inleven en heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd. Daardoor kan ik gastouders, vraagouders en de kinderen goed begeleiden en ondersteunen.”

U kunt van Gastouderbureau Madeleintje verwachten dat wij u goed informeren over alles rondom de gastouderopvang .We nemen de tijd om al uw wensen en verwachtingen goed in kaart te brengen en zullen u persoonlijk bijstaan en begeleiden. Onze werkwijze en visie is heel helder, open, persoonlijk, eerlijk en overzichtelijk.

Gastouderbureau Madeleintje levert kwalitatief hele goede, betrouwbare, veilige, persoonlijke en betaalbare kinderopvang samen met de gastouders die aangesloten zijn bij Madeleintje. 

Maaike

Oprichtster Gastouderbureau Madeleintje

VISIE

“Elk kind heeft zijn eigenheid, het maakt hem of haar tot wie hij of zij is”

Bij Gastouderbureau Madeleintje staat het belang van het kind altijd voorop. Ieder kind is een uniek persoon en heeft een eigen tempo van ontwikkelen. Het karakter en vermogen van een kind zullen bij ons altijd gerespecteerd worden en op de eerste plaats staan. Een kind moet altijd serieus genomen worden. Een kind is er van nature op uit om te ontdekken en te onderzoeken. Dat proces heet leren. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier, ieder kind zal dat op zijn eigen manier verwerken en moet hiervoor alle ruimte krijgen.

De omgeving en de activiteiten horen ook bij de ontwikkeling van het kind, zo krijgt elk kind de kans om zich als eigen persoon te kunen ontwikkelen en zijn/haar eigen fantasie te gebruiken. De gastouder die aangesloten is bij Gastouderbureau Madeleintje zal altijd de kinderen blijven stimuleren, motiveren en aanmoedigen in de ontwikkeling maar zal daarbij nooit de eigenheid van het kind uit het oog verliezen. Het ene kind heeft meer behoefte aan stimulatie, motivatie,  afwisseling of uitdaging dan het andere kind. Dit zal serieus genomen worden en als uitgangspunt dienen tijdens de gastouderopvang van het kind. Een kind moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien en bloeien tot een uniek en echt eigen persoon met respect voor anderen en zichzelf. Gastouderbureau Madeleintje helpt hierbij door haar gastouders pedagogische begeleiding, advies en goede cursussen/scholingen te geven.

“Baby’s zo klein en kwetsbaar
Eigenheid

Groter groeien van baby naar kleuter

Eigenheid

Leren op speelse wijze

Eigenheid

Interesse wekken, samen ontdekken

Dansen en springen

Eigenheid

Niets is zo mooi als de eigenheid van ieder kind!”

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.