Skip to content

TARIEVEN: Bij gastouderbureau Madeleintje zijn de bemiddelingskosten vanaf 45,00 euro per maand, per gezin! **Voor gastouderopvang aan huis (dienstverlening aan huis) gelden andere tarieven**

Opvangkosten:

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaat uit twee delen:

 • De opvangvergoeding voor de gastouder.
 • De bureaukosten voor het gastouderbureau.

Dit is samen het bruto-tarief.

 

Kassiersfunctie:

Gastouderbureau Madeleintje heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat wij als gastouderbureau de opvangkosten bij de ouders in rekening brengt. Binnen 3 dagen na ontvangst van de opvangkosten boeken wij de opvangvergoeding door aan de gastouders.

Kinderopvangtoeslag:

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van de kinderopvang terug. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van het aantal opvanguren, het bruto uurtarief van de gastouderopvang en het inkomen. Ook is de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen. Ouders ontvangen een toeslag over een maximumtarief voor het jaar 2024 van € 7,53 per uur.

Indien u gebruik maakt van gastouderopvang via Madeleintje kunt u aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Wij kunnen u wel begeleiden en informatie geven over de kinderopvangtoeslag.

Indien gewenst kunnen samen met u een proefberekening maken. Een inschrijving bij ons gastouderbureau is kosteloos en vrijblijvend.

Na afloop van ieder kalenderjaar verzorgen wij voor de ouders en gastouders een jaaropgaaf, welke gebruikt moet worden voor de aangifte Inkomstenbelasting over het afgelopen jaar.

Meer weten over de kinderopvangtoeslag? Kijk dan ook op de site www.toeslagen.nl.

Bureaukosten Gastouderbureau Madeleintje 2024:

Kosten per gezin
Opvang bij gastouder
Opvang bij vraagouder
1 kind
€ 45,00 per gezin
€ 70,00 per gezin
2 kinderen
€ 60,00 per gezin
€ 70,00 per gezin
3+ kinderen
€ 65,00 per gezin
€ 70,00 per gezin
Aanvullend per gezin bij opvang per extra gastouder
€ 20,00 (dit tarief geldt niet voor vervangende opvang tijdens ziekte of vakantie van de 1e gastouder)
€ 70,00 (dit tarief geldt niet voor vervangende opvang tijdens ziekte of vakantie van de 1e gastouder)

 

De Bureaukosten is het tarief voor bemiddeling, begeleiding, organisatie en financiële en administratieve afhandeling van de opvang door Gastouderbureau Madeleintje.

 

 • Digitaal aanvragen van de VOG voor € 33,85 (€ 7,50 lager dan via de gemeente).
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Helpen zoeken naar een vervangende gastouder bij ziekte en/of vakantie.
 • Het organiseren van thema, intervisies en scholingsavonden.
 • Evaluatiegesprekken voeren over de gastouderopvang met gastouders en ouders.
 • EHBO cursussen organiseren.
 • Het beantwoorden van telefoon, e-mail, webchat en het contactformulier.
 • Het minimaal 2x per jaar bezoeken van gastouders.
 • Aansluiting bij De Geschillencommissie Kinderopvang.
 • Het controleren van geldigheid van alle documenten.
 • Aansluiting bij het KennisNetwerk GastOuderopvang.
 • Kosten voor het werven van gastouders.
 • De aanvragen/wijzigingen LRK via de gemeenten.
 • Aansluiting bij de branchevereniging gastouderopvang.
 • Informeren over GGD-regels en veranderingen.
 • Aansluiting bij de belangenverenigingen.
 • Aansluiting bij de geschillencommissie Kinderopvang.
 • Het organiseren van leuke activiteiten voor gastouder en gastkinderen.
 • Het bemiddelen van gastouders, ouders en kinderen.
 • Het digitale urenregistratiesysteem Portabase.
 • Administratieve dienstverlening.
 • Het pedagogisch begeleiden van gastouders.
 • Intake gesprekken voeren.
 • Kassiersfunctie.
 • Gastouderraad 
 • Ouderraad
 • Leuke doe activiteiten voor gastouders en gastkinderen
 • Eigen scholing voor nog meer kwaliteit en scholing aan gastouders te kunnen geven
 • investeren in samenwerkingen binnen de kinderopvang voor nog meer kwaliteit.
 • En nog veel meer

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!