Skip to content

Welke stappen moet ik nemen om gastouder te worden?

Wilt u graag aan de slag als gastouder? U bent van harte welkom bij Gastouderbureau Madeleintje.

Omdat u als gastouder verantwoordelijk werk verricht, stellen de overheid en Gastouderbureau Madeleintje eisen aan gastouders. Hieronder vindt u een kort stappenplan wat er moet gebeuren

Gastouderopvang bij mij in huis

Schrijf u in bij Gastouderbureau Madeleintje

Door in te schrijven bij Gastouderbureau Madeleintje kunnen wij u meteen helpen om voorbereidingen te treffen. 
Inschrijven is gratis.

Houdt er rekening mee dat de inschrijving van een NIEUWE gastouder ( dus een gastouder en opvanglocatie die nog niet geregistreerd staat in het LRKP register) meerdere weken in beslag neemt. We melden de nieuwe gastouder aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente geeft opdracht aan de GGD om een inspectie te doen. Er zijn gemeentes in Nederland die leges heffen voor een nieuwe registratie of wijziging in het LRKP. De kosten voor deze leges dient de gastouder zelf te voldoen. De gemeente stuurt een nota aan het gastouderbureau voor deze “leges”. Gastouderbureau Madeleintje zal voorafgaande aan de registratie deze kosten aan deze gastouder factureren en de aanvraag indienen bij de gemeente zodra deze factuur is voldaan. Deze leges zijn verschillend qua bedrag per gemeente.

Ik wil opvang bij het gezin thuis

Als gastouder kunt u ook werken als gastouder bij een gezin aan huis. Omdat u als gastouder verantwoordelijk en professioneel werk verricht, stellen de overheid en Gastouderbureau Madeleintje eisen aan gastouders. Hiervoor geld het zelfde stappen plan als hierboven. 

Hier onder vindt u nog extra informatie over werken als gastouderbureau bij een gezin aan huis:

Regeling dienstverlening aan huis

Als u als gastouder niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis werkt en u bent geen zzp’er, dan kunt u gebruik maken van de Regeling dienstverlening aan huis. Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever in uw geval de vraagouder. De vraagouder/opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies te betalen aan de gastouder.

U heeft recht op:

Kwaliteitseisen Gastouder

 • Voldoet aan de voorwaarden die de Wet Kinderopvang aan haar of hem stelt.
 • Beschikt over een representatief en verzorgd uiterlijk.
 • Beschikt over email en maakt gebruik van internet.
 • Beschikt over een eigen pedagogisch werkplan of is bereid samen mat Gastouderbureau een pedagogisch werkplan te maken.
 • Doet minimaal 1 x per jaar mee aan een cursus en/of scholing die Gastouderbureau Madeleintje organiseert.
 • is fysiek en emotioneel in staat om kinderen zelfstandig op te vangen.
 • Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Is communicatief vaardig, kan problemen bespreekbaar maken, zowel met de ouders en/of Gastouderbureau Madeleintje.
 • Is in staat tot zelfreflectie.
 • Waarborgt de privacy van kinderen en hun ouders (ook op Social media).
 • Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Gaat respectvol om met de kinderen, ouders, collega gastouders en Gastouderbureau Madeleintje.
 • Heeft respect voor andere culturen en levenswijze.
 • Is ondernemend, eerlijk en open aan het Gastouderbureau Madeleintje.
 • Bewaakt haar grenzen.
 • Heeft kennis van de ontwikkeling en de ontwikkelingsfases van kinderen.
 • Heeft veel praktijk ervaring met kinderen.
 • Kan ontwikkelingsachterstanden, en voorsprongen signaleren.
 • Kan kinderen positief stimuleren in hun ontwikkeling.
 • hanteert een positieve benaderingsstijl.
 • Biedt spelmaterialen en activiteiten aan afgestemd op de diverse ontwikkelingsfases van de kinderen die zij opvangt.
 • Onderneemt binnen- en buitenactiviteiten.
 • Biedt emotionele veiligheid.
 • Handelt volgens het pedagogisch beleidsplan van Madeleintje.
 • Kan omgaan met diversiteit van kinderen in haar of zijn opvang;
 • Kan werken met de meldcode kindermishandeling en weet te handelen volgens de stappenplan.
 • Gebruikt een schriftje of een andere vorm van schriftelijke communicatie om de opvang en de ontwikkeling van het kind te kunnen beschrijven voor de ouders.
 • Gastouderbureau Madeleintje heeft een eigen observatieplan ter beschikking en kan daar ook eventueel in begeleiden waar wenselijk is.
 • De opvanglocatie voldoet aan de veiligheids- en hygiëne eisen zoals in de Risico Inventarisatie is opgesteld en handelt hierna. Bij veranderingen wordt dit gelijk doorgegeven aan Gastouderbureau Madeleintje.
 • De woning biedt voldoende speel- en slaapruimte voor de opvang van kinderen.
 • De opvangruimte en meubels zijn veilig en kindvriendelijk.
 • De speelruimtes biedt uitdaging door speelse inrichting en aanbod van spelmateriaal.
 • De woning is schoon en fris, ook als er huisdieren aanwezig zijn.
 • Er is een tuin waarin kinderen kunnen spelen. of een buitenspeelruimte in de buurt van de woning
 • Maakt concrete afspraken met ouders en gebruikt hiervoor de afsprakenlijst, leeft deze afspraken na, evalueert jaarlijks deze afspraken samen met de ouders en Gastouderbureau Madeleintje en stelt de afspraken zo nodig bij.
 • Ziet zichzelf als een belangrijke bijdrage in de opvoeding van het kind, is eerlijk en maakt verschillen in opvattingen bespreekbaar en staat open voor feedback van de ouders.
 • Informeert ouders over ontwikkeling van het kind en de activiteiten die zij/hij onderneemt. Ook laat zij/hij ouders weten/zien/ervaren wat er tijdens de opvang gebeurt.
 • Is zich bewust van haar beroepshouding en bijhorende geheimhoudingsplicht en heeft respect voor de privacy van kinderen en ouders.
 • Laat zich begeleiden, ondersteunen en adviseren door Gastouderbureau Madeleintje.
 • Staat open voor feedback.
 • Werkt mee aan de jaarlijkse Risico Inventarisatie, evaluatiegesprekken en begeleiding.
 • Beschouwt de medewerkers van Gastouderbureau Madeleintje en andere gastouders als collega’s en gaat respectvol met hen om. We zijn allemaal gelijk en werken samen om kwaliteit uit te stralen en te geven binnen de gastouderopvang.
 • Gaat respectvol om met andere gastouderbureaus. Elke collega gastouder staat vrij om te kiezen waar hij/of zij zich goed bij voelt. 
 • Informeert Gastouderbureau Madeleintje over wijzigingen in de persoonlijke situatie.
 • De gastouder omschrijft tijdens de evaluatiegesprekken een ontwikkelingsplan of motivatie waarin de gastouder aangeeft waar zij of hij aan wil werken en/of wat hij of zij nog wil leren.
 • De gastouder neemt 1 x per jaar deel aan een cursus of (bij)scholing van Gastouderbureau Madeleintje.
 • In het bezit te zijn van een diploma dat op de door de overheid verplichte lijst vermeld staat.
 • In het bezit te zijn van een geldig EHBO.
 • In het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten en de structureel aanwezigen ook in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag en ingeschreven te staan in het persoonsregister. Gastouderbureau Madeleintje kan u hierbij helpen.
 • Ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe komt u in het bezit van de benodigde documenten?

Diploma: Wanneer u geen diploma heeft wat de wet voorschrijft om als gastouder te mogen werken , kunt u het diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn behalen met de diplomaroute voor gastouders. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen via deze website of via de mail: info@madeleintje.nl.

EHBO:  Het EHBO certificaat kunt u behalen door een cursus te volgen die door het hele land gegeven wordt. Gastouderbureau Madeleintje kan u hierin begeleiden en adviseren.

Verklaring Omtrent het Gedrag:  De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt u aanvragen op het gemeentehuis, het stadskantoor, of online. Online kost een VOG € 33,85, anders € 41,35. Vraag deze pas aan als u ouders hebt gevonden waarvoor u opvang gaat verzorgen en beschikt over een erkend en kwalificerend diploma. Dat is namelijk het moment dat Gastouderbureau Madeleintje u aanmeldt voor het Landelijk Register Kinderopvang bij de gemeente. Een VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat u wordt aangemeld voor het LRK.

Alle documenten compleet?

Zodra u alle documenten in uw bezit heeft en deze aan Gastouderbureau Madeleintje heeft gegeven, controleren wij of alle documenten kloppen om u in te kunnen schrijven bij de gemeente voor het LRK register.

Het inschrijven neemt enkele weken in beslag.

Bent u reeds geregistreerd in het LRKP?

Dan hoeft u geen nieuwe documenten aan te vragen. U kunt ons uw LRKP-nummer overhandigen samen met kopieën van de documenten die u in uw bezit hebt tijdens het kennismakingsgesprek met Gastouderbureau Madeleintje.

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!