Skip to content

Waarom gastouder worden bij GastouderBureau Madeleintje?

De persoonlijke begeleiding is voor veel gastouders een reden om zich aan te melden bij Gastouderbureau Madeleintje. De gastouders
kunnen bij Madeleintje terecht voor advies, administratieve, persoonlijke en pedagogische begeleiding en ondersteuning.

Alle voordelen van gastouderopvang

 • Gastouderbureau Madeleintje vindt persoonlijk contact heel belangrijk. De bemiddelingsmedewerker van Madeleintje is aanwezig bij alle gesprekken in aanloop naar de gastouderopvang, zoals het kennismakingsgesprek en het koppelingsgesprek.
  Ook na de koppeling blijft Gastouderbureau heel betrokken bij u, uw kindje en bij de gastouder. We vinden het heel belangrijk dat de opvang goed en fijn verloopt. Het wen gesprek na 6 weken vanaf start van de gastopvang en de jaarlijkse evaluatie gesprekken met u als ouder en met de gastouder zijn ook belangrijk onderdelen bij de begeleiding binnen de gastouderopvang. 
 • De bemiddelingsmedewerker biedt ondersteuning aan gastouders bij opvoeding en pedagogische vragen en/of begeleiding.
 • Wanneer u als startende gastouder nog niet de benodigde diploma heeft om gastouder te kunnen worden, bieden wij de mogelijkheid om te begeleiden met het behalen van een diploma.
 • Intervisie bijeenkomsten voor gastouders is heel waardevol binnen Gastouderbureau Madeleintje. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten komen gastouders met elkaar in gesprek over verschillende
  onderwerpen. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis, tips en tops te delen, nieuwe inzichten op te doen en positieve feedback te geven aan elkaar. 
 • Er worden door Gastouderbureau Madeleintje regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij de gastouder, samen met
  de gastkinderen, elkaar kunnen ontmoeten. Dit doen we in de vorm van doe dagen in samenwerking met bijvoorbeeld collega gastouderbureaus, een speelochtend bij bijvoorbeeld een veilige
  speeltuin, een uitstapje naar de kinderboerderij of een themafeest zoals Sinterklaas en Pasen.
 • Samen met andere gastouders is er een actieve en enthousiaste gastoudercommissie opgezet die meedenkt over
  thema-avonden en bijscholing waar de gastouders behoefte aan hebben. Ook wordt door deze commissie
  meegedacht over het organiseren van leuke activiteiten voor de gastouders, vraagouders en/of gastkinderen.
 • 1 x per kwartaal brengt Gastouderbureau Madeleintje een nieuwskrant uit: Post van Madeleintje
 • Voorlichtingsavond gezonde voeding.
 • Jongens/Meisjes: het is echt anders.
 • Hoe geef je je kind zelfvertrouwen.
 • Driftbuien bij peuters.
 • Kinderworkshops.
 • Contact maken met je baby of dreumes.
 • Financiële voorlichting.
 • Brandveiligheid
 • Meldcode Kindermishandeling.
 • Herhaling EHBO voor kinderen 

Wilt u gastouder worden bij Gastouderbureau Madeleintje? Meld u dan aan via ons aanmeldformulier. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken op 06-39403946 of via e-mail info@madeleintje.nl

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!