Skip to content

RISICO-INVENTARISATIE

Risico inventarisatie betekend in het kort inventariseren, in kaart brengen en inschatten van de risico’s wat op de opvanglocatie voor kan komen. Elke gastouder moet zorgen voor een hygiënische, pedagogische en en een veilige gastouderopvangomgeving voor de kinderen.

Elk jaar wordt bij elke gastouder op de gastouderopvang locatie door Gastouderbureau Madeleintje een risico-inventarisatie uitgevoerd en besproken samen met de gastouder. Met de gastouder worden ook eventuele risico’s en op of aanmerkingen op het gebied van hygiëne, pedagogisch handelen en veiligheid in kaart gebracht. Deze risico’s worden opgeschreven en omschreven en er worden duidelijke afspraken gemaakt. Dit heet een plan van aanpak.

Als er een plan van aanpak is bij een gastouder, dan wordt dit extra gecontroleerd door Gastouderbureau Madeleintje of deze afspraken en risico’zijn aangepakt en nagekomen.

Op deze wijze kan Gastouderbureau Madeleintje de kwaliteit en de veiligheid de gastouderopvanglocatie waarborgen. Op elke gastouderopvanglocatie ligt een kopie van deze risico-inventarisatie. De risico-inventarisatie mag u ook altijd op aanvraag inzien op ons bureau.

Vul het formulier in als u vragen heeft
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!