Skip to content

Veel gestelde vragen - FAQ

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. Doordat een gastouder op minder kinderen tegelijkertijd past, kan hij/zij veel meer persoonlijke aandacht aan uw kind geven. Dit komt de ontwikkeling en een veilig gevoel van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang kunt regelen op de tijden die bij u passen.

U neemt contact op met Gastouderbureau Madeleintje. Dit kan door:

U kunt uw oppas bij ons laten registreren als gastouder door het inschrijfformulier in te vullen.
Wij gaan dan kijken aan welke voorwaarden uw oppas nog eventueel moet gaan voldoen om als gastouder te mogen werken.
Samen met uw oppas gaan we ervoor zorgen dat hij/zij vervolgens geregistreerd wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Ook maakt Gastouderbureau Madeleintje een afspraak met u en uw oppas, die gastouder wil worden, voor een kennismakingsgesprek.

Daar wordt de opvangomgeving van het kind bekeken op veiligheid en hygiëne. Daar zullen ook alle praktische zaken, zoals de urenregistratie, uitgelegd worden.
Vanaf het moment dat uw oppas geregistreerd is als gastouder kunt u gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie ook op : https://madeleintje.nl/kinderopvangtoeslag/

Meer info over de kwaliteitseisen aan gastouders vindt u op https://madeleintje.nl/gastouder-worden/

Jazeker, dat kan. Voor familieleden gelden dezelfde voorwaarden als voor andere mensen die gastouder willen worden. 

Kijk voor meer informatie op: https://madeleintje.nl/gastouder-worden/

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder.

Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige, pedagogische en een hygiënische gastouderopvangomgeving. De verplichte Verklaring omtrent het Gedrag biedt zekerheid over de achtergrond van de gastouder. Daarnaast moet een gastouder beschikken over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en een erkende diploma.

Ook wordt met behulp van evaluatiegesprekken aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Ook wordt de opvanglocatie en het pedagogisch handelen jaarlijks getoetst door ons. De gastouder die aangesloten is bij Gastouderbureau Madeleintje wordt ook cursussen en scholingen aangeboden om nog meer te kunnen groeien en te kunnen ontplooien als gastouder voor nog meer kwaliteit. Een gastouder die aangesloten is bij Madeleintje is verplicht om minimaal 1 keer per jaar hieraan deel te nemen. Jaarlijks wordt Gastouderbureau Madeleintje ook geïnspecteerd door de GGD. Het is belangrijk dat ook Gastouderbureau Madeleintje getoetst wordt.

De toeslag is inkomensafhankelijk. U kunt een persoonlijke berekening maken op www.toeslagen.nl 

U kunt natuurlijk ook advies bij ons aanvragen.

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. U kunt de toeslag aanvragen via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Het is handig om uw DigiD en de sofinummers van u en uw huisgenoten bij de hand te houden. U dient bij het invullen aan te geven wie het eerste kind is. Dit is niet uw oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Wanneer de kinderen evenveel opvanguren hebben, gaat u uit van het kind met het laagste uurtarief.

Wanneer u ergens niet uitkomt, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Wanneer het aantal uren opvang sterk verandert, wanneer er een kind geboren wordt, of wanneer uw salaris wijzigt, dan is het aan te bevelen om een wijziging door te geven.

Dit kunt u zelf doen via mijn.toeslagen.nl

of de app-kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Meer info is te vinden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag

Ook moet u deze wijziging door geven aan Gastouderbureau Madeleintje. Dit moet dan gewijzigd worden via een wijzigingsformulier Gastouderopvang. 

Ja, dat kan. Sommige gastouders bieden gastouderopvang aan huis aan. Wanneer u een gastouder wilt laten registreren die bij u aan huis komt, kunnen wel aanvullende regels gelden.

Deze regels staan uitgebreid uitgelegd op https://madeleintje.nl/gastouder-aan-huis/

Wij werken met een digitaal betalingssysteem.

Uw gastouder noteert de opgevangen uren digitaal op Portabase. Als de uren zijn ingevuld ontvangt u daar via e-mail bericht over. Met de door ons verstrekte inloggegevens kunt u inloggen om de uren te accorderen. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen kunt u de uren ook afkeuren en de reden opgeven.

Wij vragen u om de uren op tijd te accorderen zodat de gastouder op tijd kan worden uitbetaald.

Indien uw gastouder bij u inwoont, kunt u geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor deze gastouder.

Wanneer u recht wilt houden op kinderopvangtoeslag zult u uw kind(eren) moeten laten opvangen door een andere gastouder die niet bij u inwoont.

Wij doen dan ons best om u van vervangende en/of vakantie opvang te voorzien.

Het is daarom ook erg belangrijk om zo spoedig mogelijk aan ons door te geven of u daar gebruik van wilt maken tijdens afwezigheid van uw eigen gastouder.
Mocht uw gastouder ziek zijn moet zij dit minimaal een uur voor de opvang start doorgeven.
Wij kunnen geen garantie geven of dit gaat lukken maar we doen ons uiterste best om vervangende te regelen bij u in de buurt.

Gastouderopvang werkt anders dan opvang in een kindcentrum. U kiest zelf uw gastouder waar u en uw kindje zich fijn en vertrouwd voelt. Uw kind wordt alleen door deze gastouder opgevangen. Bij een kindcentrum beslist u niet zelf wie uw kind opvangt en daarom is het vanaf 2013 verplicht dat er continu toezicht door vier ogen (twee personen) is.
Bij gastouderopvang bouwt u een vertrouwensrelatie op met uw gastouder en kunt u de opvang dagelijks afstemmen met uw gastouder. Ook brengt Gastouderbureau Madeleintje vaak een bezoek aan uw gastouder. Eigenlijk kennen we in de gastouderopvang daarom het zes ogen principe: de ogen van de gastouder, van u en ons.

De opvang dient schriftelijk te worden beëindigd.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@madeleintje.nl.

U moet de opvang zowel bij de gastouder als het gastouderbureau schriftelijk op zeggen. Zowel bij de gastouder als bij het gastouderbureau, er geldt een opzegtermijn van één maand. 

Nee, aan uw aanmelding/inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Wij horen graag van u als iets niet naar wens verloopt. En wij raden u aan dit ook met uw gastouder te bespreken.

Mocht u er samen niet uitkomen kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de gastouder. Indien u er met de gastouder niet meer uitkomt en de opvang niet wilt voortzetten, kunnen wij voor u op zoek gaan naar een andere geschikte gastouder.

Op de website staat ook uitgebreid beschreven wat u kunt doen bij een klacht en hoe de interne en externe klachtenregeling werkt. zie https://madeleintje.nl/klachtenregeling/

Wij zoeken aan de hand van uw aanvraag en wensen een geschikte gastouder.


Van ons krijgt u de contactgegevens door van de gastouder waarmee u kennis wilt maken.
U hoeft tijdens deze kennismaking nog niet aan te geven of u met de gastouder samen wilt werken. Het is heel belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Dit kunt u naderhand telefonisch aan ons doorgeven.
Mocht u geen gebruik willen maken van opvang bij deze gastouder, dan zoeken wij verder voor u.
De opvang start altijd met een proefperiode van 1 maand.

U kunt via het e-mailadres info@madeleintje.nl doorgeven wat er is gewijzigd, maar dit kan ook telefonisch via 06-39403946.

Het is belangrijk dit door te geven zodat wij u een wijzigingsformulier van het contract kunnen sturen, zodat u niet voor onverhoopte kosten komt te staan. Ook is het belangrijk dat u de wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag. Dit is ook van toepassing als uw kind minder opvanguren gebruikt door bijvoorbeeld overgang naar de basisschool.

Vul het formulier in als je vragen hebt
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!