Skip to content

Klachtenregeling Gastouderbureau Madeleintje

Wij vinden het heel belangrijk om goed actief te luisteren naar klachten van u als ouder(s). In de meeste gevallen kan Gastouderbureau Madeleintje de klachten in overleg met de betrokkenen oplossen. Voor situaties waarin dit niet mogelijk is, is er een klachtenregeling. Uw opmerkingen, ideeën, feedback en (opbouwende) kritiek zijn voor ons heel belangrijk voort nog meer kwaliteit. Wat goed gaat willen we natuurlijk behouden en wat minder goed gaat, willen we graag oppakken en verbeteren. Gastouderbureau Madeleintje heeft een interne en een externe klachtenregeling. Wat we belangrijk vinden van deze interne regeling is dat we problemen en feedback willen  oppakken en oplossen waar ze zijn ontstaan. De interne regeling hoort helemaal bij onze visie: wij willen de beste kwaliteit en omgeving voor uw kinderen en we houden van laagdrempeligheid en korte lijnen Als u niet tevreden bent, is de kwaliteit van de opvang in niet optimaal. Uw klacht geeft Gastouderbureau Madeleintje ook de kans en ruimte om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren waar mogelijk is. Gastouderbureau Madeleintje vraagt u in de eerste plaats de interne klachtenregeling te volgen om zo direct, persoonlijk en zo snel mogelijk de klacht te kunnen verhelpen. Voor de externe klachten procedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Wanneer dient u een klacht in?

Als u niet tevreden bent of u voelt zich niet gehoord bij of over de gastouderopvang en Gastouderbureau Madeleintje kunt u daarover een klacht indienen.

De ontevredenheid kan zijn op het pedagogisch handelen van een gastouder, de algemene behandeling of benadering van u of uw kind, discriminatie, maar ook het algemene beleid. Bijvoorbeeld bereikbaarheid, nieuwsvoorzieningen, wachttijden, administratieve (af) handelingen of incasso’s. 

Wat houdt de klachtenregeling in?

De 3 stappen van de interne klachtenregeling van Gastouderbureau Madeleintje

In uitzonderlijke gevallen mag u ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer u bang bent dat het voorleggen van de klacht vervelende gevolgen kan hebben voor u.
De Geschillencommissie beoordeelt of aan de voorwaarden hiertoe voldaan is. De geschillencommissie moet volgens de wet binnen zes maanden uitspraak doen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn altijd bindend.

Mocht u de Geschillencommissie willen benaderen, dan kunt u je klacht sturen naar: Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen, Postbus 90600 2509 LP in Den Haag. Meer informatie over de Geschillencommissie vind je op de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Vul het formulier in als je vragen hebt
over onze gastouders of onze werkwijze.