Skip to content

Klachtenregeling van Gastouderbureau Madeleintje

Wij vinden het heel belangrijk om goed actief te luisteren naar klachten van u als ouder(s). In de meeste gevallen kunnen wij de klachten in overleg met de betrokkenen oplossen. Voor situaties waarin dit niet mogelijk is, is er een klachtenregeling. Uw opmerkingen, ideeën, feedback en (opbouwende) kritiek zijn voor ons heel belangrijk voor nog meer kwaliteit. Wat goed gaat willen we natuurlijk behouden en wat minder goed gaat, willen we graag oppakken en verbeteren.

Gastouderbureau Madeleintje heeft een interne en een externe klachtenregeling. Wat we belangrijk vinden van deze interne regeling is dat we problemen en feedback willen  oppakken en oplossen waar ze zijn ontstaan. De interne regeling hoort helemaal bij onze visie: wij willen de beste kwaliteit en omgeving voor uw kinderen en we houden van laagdrempeligheid en korte lijnen. 
Uw klacht geeft Madeleintje ook de kans en ruimte om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren waar dat nodig is.
Gastouderbureau Madeleintje vraagt u in de eerste plaats de interne klachtenregeling te volgen om zo direct, persoonlijk en zo snel mogelijk de klacht te kunnen verhelpen.
Voor de eventuele externe klachten procedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Wanneer dient u een klacht in?

 • Als u niet tevreden bent of u voelt zich niet gehoord bij of over de gastouderopvang en Gastouderbureau Madeleintje kunt u daarover een klacht indienen.
 • De ontevredenheid kan zijn op het pedagogisch handelen van een gastouder, de algemene behandeling of benadering van u of uw kind, discriminatie, maar ook het algemene beleid.
  Bijvoorbeeld bereikbaarheid, nieuwsvoorzieningen, wachttijden, administratieve (af) handelingen of incasso’s
  . 

 

Wat houdt de klachtenregeling in?

De 3 stappen van de interne klachtenregeling van Gastouderbureau Madeleintje

 1. Ontevredenheid over de behandeling van u of uw kind maakt u direct kenbaar bij de gastouder waarover het gaat. Samen proberen jullie het probleem op te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van de gastouder om elke klacht serieus te nemen.

 2. Als u in overleg met de gastouder niet tot een oplossing komt, legt u de klacht schriftelijk voor aan het interne klachtenloket. Dit is Maaike Wennink, eigenaresse en eindverantwoordelijke van Gastouderbureau Madeleintje. Dit staat ook op het klachtenformulier. U ontvangt binnen een week (uitgezonderd in vakanties en feestdagen) een ontvangstbevestiging. Daarna zal uw klacht zorgvuldig en discreet in behandeling worden genomen. Tijdens dit onderzoek van deze klacht van maximaal vier weken houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang. Daarna geven we persoonlijk en ook schriftelijk de bevinding, met daarbij een termijn waarbinnen eventuele maatregelen en/of verbeteringen genomen en opgepakt zullen zijn.

 3. Als de interne procedure niet tot een oplossing van het probleem heeft geleidt, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  U kunt in twee situaties een klacht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

  1. Als er niet binnen zes weken heeft gereageerd op uw klacht.

  2. Als u het niet eens bent geworden, binnen zes weken, met de afhandeling van uw klacht.

   In uitzonderlijke gevallen mag u ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer u bang bent dat het voorleggen van de klacht vervelende gevolgen kan hebben voor u.

De Geschillencommissie beoordeelt of aan de voorwaarden hiertoe voldaan is. De geschillencommissie moet volgens de wet binnen zes maanden uitspraak doen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn altijd bindend.

Mocht u de externe willen benaderen, dan kunt u je klacht sturen naar:

Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen 
Postbus 90600
2509 LP in Den Haag.

Meer informatie over de Geschillencommissie vind je op de website van de Geschillencommissie

Vul het formulier in als je vragen hebt
over onze gastouders of onze werkwijze.

× APP ONS!