hartje samen sterk Madeleintje

Updates CORONAvirus voor de gastouderopvang

Update: 15 december 2020: Lock down

Lieve ouders/verzorgers en gastouders,

Op 14 december is besloten om scholen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 tot tenminste 17 januari 2021 te sluiten. Er is veel onduidelijkheid ontstaan over de gastouderopvang. Hieronder proberen we jullie meer duidelijkheid te geven over de periode vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021.

De gastouderopvang blijft open

Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als een ouder of ouders werkzaam in  een cruciaal beroep of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de vraagouders die al een contract hebben.

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Als jij als vraagouder geen contract hebt met een voorziening voor de gastouderopvang , kan jij als vraagouder geen gebruik maken van de noodopvang.

Je kan natuurlijk wel alsnog een contract sluiten bij een gastouderopvang locatie als er plek is op de locatie.  Hiervoor geldt wel dat je de kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de belastingdienst voor tegemoetkoming in de kinderopvangkosten.

Als jouw eigen gastouder de gastouderopvang niet kan verzorgen kijken wij als bureau graag met jullie mee wat voor mogelijkheden zijn om jullie te helpen. Jullie gastouder heeft in deze periode misschien ook de zorg voor eigen kinderen die ook thuis zitten waardoor de kindplekken beperkter zijn of de gastouder moet tijdelijk sluiten door mogelijke COVID klachten. Besef dat jullie gastouder er alles aan doet om iedere ouder te helpen en tegemoet te komen, maar door overmacht in bepaalde situaties niet aan de verwachting kan voldoen.

Blijf hierin goed communiceren en wij als gastouderbureau kunnen jullie hierin helpen en begeleiden.

Dringend advies is om opvang te bieden aan kinderen waarvan de ouder en/of ouders  een cruciaal beroep hebben.

Deze ouders krijgen ook voorrang.

Mochten ouders de opvang echt niet anders geregeld krijgen en jij hebt de ruimte om de opvang te doen, dan kan dit. Let op, jij als gastouder bepaald hierin wat mogelijk is en wat de situatie is. Hierin kunnen wij als gastouderbureau jou en de ouders in adviseren en begeleiden per situatie.

Jij als gastouder houdt je aan de wettelijke kindaantallen. Hiervoor gelden geen uitzonderingen als eigen kinderen onder de 10 jaar thuis zijn

Als je geen gebruik maakt van jouw gastouder tijdens deze periode, dan dien je de uren die op het contract staan en hebt doorgegeven aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag door te betalen. Jouw gastouder is voert deze uren in  in de maandstaat van Portabase.

Maak je wel gebruik van de gastouder tijdens de lockdown? Dan dien je in elk geval de contracturen door te betalen. Kom je boven dit aantal uren, dan dien je die ook te betalen en door te geven aan de belastingdienst.

Komen de kinderen meer uren dan normaal, dan ook deze uren factureren aan de ouders. In deze periode is extra noodopvang niet kosteloos, bespreek dit vooraf goed met de ouders. Deze uren kunnen de ouders doorgeven/ wijzigen aan de belastingdienst. Als jouw kind(eren) meer uren komen dan normaal, is dit niet kosteloos. Jouw gastouder berekend deze uren extra. Deze uren moet je doorgeven/ wijzigen bij de belastingdienst. Het makkelijkste gaat dit via de app van de belastingdienst. Deze app is heel overzichtelijk voor jou als ouder!

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. 

Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen en ouders die zonder overheid vergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van de gastouder opvanglocatie en het behouden van uw kinderopvang plek van belang om nu weer de kinderopvang facturen door te betalen.

Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijg je een tegemoetkoming.

Kinderen van 0 t/m 4 jaar en basisschoolleerlingen

 • Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts.
 • Maar verder blijven ze thuis.
 • Hoeven niet altijd getest te worden.
 • Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten.
 • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Let op: er gelden andere regels als:

 • Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid. Dan blijft iedereen thuis. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool). In dat geval hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven.
 • Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven kinderen ook thuis.

Voor gastouders en ouders

In de bijlage is de volledige vernieuwde protocol kinderopvang te vinden samen met de beslisboom!

zie ook: https://madeleintje.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_021220.pdf-2.pdf

of de website van BOINK op: https://www.boink.info/beslisboom

We weten dat deze periode voor iedereen heel moeilijk is maar blijf allemaal goed aan de richtlijnen te houden. Ook de algemene basisregels blijven voor iedereen belangrijk en spreek hier zo nodig elkaar hierop aan.

Actuele informatie

Zorg dat je als gastouder en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen.

Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

📌Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD: www.ggdbzo.nl

📌Het RIVM: www.rivm.nl

📌De Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

📌Stichting Nysa:www.stichtingnysa.nl

📌De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): www.kinderopvang.nl

📌De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK): www.maatschappelijkekinderopvang.nl

📌BOinK: www.boink.nl

📌Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan ons: Gastouderbureau Madeleintje (06-39403946),

📌 Het RIVM (0800-1351), het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) en/of de GGD in jouw regio.

Ieder heeft in deze periode veel moeilijke momenten doorstaan of zitten er midden in. Sommige mensen vinden de regels vervelend en kunnen niet meer wachten tot de richtlijnen versoepeld worden. Laten we elkaar in deze periode niet vergeten en blijf positief. Ga in gesprek met elkaar als de verwachtingen anders zijn en probeer elkaar te begrijpen. Samen staan we sterk en we gaan met z’n allen zorgen dat de cijfers naar beneden gaan en dat kinderopvang en natuurlijk heel Nederland weer meer open mag. Dat doen niet de richtlijnen, maar dat doen wij als mensen met elkaar. Laten we dit jaar met veel kracht, liefde en doorzettingsvermogen afsluiten met elkaar en het nieuwe jaar positief beginnen met veel vertrouwen en dat we deze periode kunnen afsluiten en een plekje kunnen geven.Als laatste wil ik graag zeggen dat het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid, verdriet en soms frustratie.

Met vriendelijke groet,

Maaike Wennink

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Update 20 augustus 2020: Regels na vakantie

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. Zij kunnen het reisadvies controleren op de site van Nederlandwereldwijd. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het corona-virus, gaat 10 dagen in quarantaine. zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij:

 • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuis quarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zijn de eerste 10 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang of gastouderopvang gaan.

Voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 van het RIVM; mensen die terugkeren uit een land met oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus worden gelijk behandeld met mensen in “categorie 2: overige nauwe contacten”.

Op basis van dit protocol mogen kinderen van 4 tot en met 12 jaar, na terugkomst uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Bij deze uitzondering is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies (wegens een corona uitbraak)?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Bron: Rijksoverheid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Update: 23 juni 2020: Noodopvang vergoeding

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang  (kinderen van 0 -12 jaar) zijn per 11 mei volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) is sinds 8 juni 2020 weer volledig open gegaan. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee is ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart 2020 tot 8 juni 2020.  Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

Per 1 juli 2020 aanstaande stopt de noodopvang. Dit geldt voor de kinderen van alle ouders.

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij per 11 mei moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Voor de meest actuele versie zie ook: https://www.veranderingenkinderopvang.nl.

Het kind mag niet naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) als:

 • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • of als het kind een volwassen gezinslid heeft met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;   als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19  (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak);

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
 • als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19:
 •  verkoudheidsklachten;
 •  hoesten;
 • koorts (vanaf 38 graden);
 •  benauwdheid;
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een combinatie van bovenstaande.

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19:
 • verkoudheidsklachten;
 • hoesten;
 • koorts (vanaf 38 graden);
 • benauwdheid;
 • plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een combinatie van bovenstaande.
 • of als het kind een volwassen gezinslid heeft met koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten, of beide.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Zie ook: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd door de kinderopvang omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang.

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen op het coronavirus. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen. Zie hiervoor de eerdere vragen

Kinderen kunnen, op verzoek van de ouders, net als iedereen worden getest bij klachten passend bij COVID-19. Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen. Kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek. Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD. 

Zie ook de handreiking uitbraakonderzoek  COVID-19 op kindercentra en basisscholen onderdeel van de bredere Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar): https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Per 1 juni 2020 kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus:

 • neusverkoudheid,
 • loopneus
 • niezen
 • lichte hoest,
 • verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden)
 • plotseling verlies van reuk of smaak

zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen

(ge-update 31 december 2020)

Als u tot de risicogroep behoort, kunt u niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kunt u andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Personeelsleden of gastouders die in een risicogroep vallen en/of een gezinslid hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar. In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen zijn/haar ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt, om binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan. De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

Per 8 juni 2020 is de noodopvang afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Per 8 juni is de noodopvang alleen in avond, nacht en weekend nog beschikbaar en slechts voor ouders die in de zorg werken. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Het uitgangspunt is dat scholen per 8 juni 2020 terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO.Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.Vragen aan de Belastingdienst?  zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus

of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl op: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.Bron: rijksoverheid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Update: 10 juni 2020:: Afweging wel of geen opvang

De scholen en kinderopvanglocaties zijn op 11 mei weer gestart. Via de onderstaande brief vanuit de GGD Brabant Zuid= Oost wordt uitgelegd hoe om te gaan met verkoudheidsklachten binnen de kinderopvang.Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over verkoudheidsklachten/snotneuzen
kinderen 9 juni 2020.De scholen, kinderdagverblijven en de gastouderopvang zijn op 11 mei 2020 weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een
verontrustende toename van het aantal corona besmettingen.
 

De adviezen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK
COVID-19 en kinderen.

 • Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt bevestigd door
  de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen. Bovendien
  worden kinderen over het algemeen niet of slechts mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang
  bezoeken zonder verhoogd risico voor henzelf of hun omgeving.
 • Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de ouder de klachten. Het
  kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het
  kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude
  klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111.
 • Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In
  het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben. In dit
  geval kunnen we samen met u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn.
 • De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in overleg met ouders
  bepaald. De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen keuze te
  zijn.
 • De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen, hiermee
  wordt het risico op verspreiding van corona tot een minimum beperkt.
  Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen wij zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Team infectieziektebestrijding

Team jeugdgezondheidszorg

Team toezichthouders kinderopvang

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Update: 2 april 2020: Corona regelingen

De overheid verzoekt ouders de gehele factuur voor de gastouderopvang te blijven betalen zoals ze dat altijd doen.

Ouders hoeven niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houden ze het recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Zo behouden ze ook de plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat.

Voor deze ouders, die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, geldt dat zij gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.

Ja, echter, de gastouderopvang zit anders in elkaar dan de reguliere dagopvang en BSO. (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder – gastouderbureau). De compensatieregeling moet dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt worden specifiek voor de gastouderopvang. Er moet duidelijkheid komen over de compensatie boven het maximale uurtarief.

(€ 6,27 inz KOT) voor de gastouderopvang en de verdeling hiervan tussen gastouder en gastouderbureau en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

Dat de eigen bijdrage van ouders gecompenseerd wordt is op 20 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Hierover zal bericht worden op de sites van de overheid en de brancheorganisaties.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Wanneer het inkomen wijzigt, moeten ouders dat doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Die wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst. zie ook:  http://mijn.toeslagen.nl

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Ja, de ouders dienen de uren door te betalen aan het gastouderbureau alsof de opvang heeft plaatsgevonden, ongeacht of de gastouder ziek is geworden of geen noodopvang aan mag bieden omdat zij, huisgenoot of eigen kind tot een risicogroep hoort.

Zie voor meer informatie over doorbetaling van ouders, bijvoorbeeld bij flexibele contracten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Ouders kunnen hun contract opzeggen binnen de voorwaarden die daarover afgesproken zijn in het contract. De overheid doet echter dringend beroep op alle ouders die gebruik maken van de kinder- en gastouderopvang om facturen door te betalen. Zie hierboven. Ouders dienen hierbij wel rekening te houden met terugbetaling van de KOT.

Als toch sprake is van inkomstenderving, bijvoorbeeld omdat ouders massaal hun contract opzeggen, kunnen ZZP-gastouders een beroep doen op de maatregelen die de regering getroffen heeft om de ZZP-ers tegemoet te komen bij grote inkomensachteruitgang

Zie ook: TORZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen: https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/ondernemersbeleid/eerste-noodloketten-voor-zzpers-open/

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Ja, gastouders moeten noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De noodopvang wordt gecoördineerd door de gemeente. Als in een gezin één van de ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (kindercentra of gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Er hoeft geen verklaring van de werkgever te worden overlegd.

Voor meer informatie over de noodopvang: Lees de kamerbrief
Zie voor voor meer informatie over cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

De (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van of allebei de ouders werkt/werken in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren.

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang/gastouderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs 6,27 (2020)) wordt achteraf gecompenseerd.

Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

Het verdient aanbeveling het aantal uren dat noodopvang wordt geboden nauwkeurig bij te houden.

Nee, u kunt geen facturen sturen voor deze extra nieuwe uren opvang. Wij raden u wel aan de gastouders de uren te laten registreren of dat als gastouderbureau zelf bij te houden.

Het RIVM heeft de lijn aangepast. Hieronder is wat er op de site van het RIVM staat.

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest?
 • Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Mensen die werken in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben Lees meer in de informatiebrief:
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Iedereen blijft thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
  Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.

Dit betekend dat de noodopvang moet stoppen:

 • als de gastouder én verkoudheidsklachten heeft én koorts, ook als de huisgenoten geen klachten hebben.
 • als één van huisgenoten verkoudheidsklachten heeft én koorts en/of benauwdheid

Zie ook https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

In afstemming met de gemeente kan een alternatief op een al bestaande noodopvanglocatie geregeld worden. Het gastouderbureau kan hierin ondersteunen.

Ja, het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan de gemeenten is om deze kinderen zoveel mogelijk op te vangen op hun eigen locatie en in een vertrouwde omgeving. Dit betekent dat ook de gastouderopvang aangeboden kan worden aan de ouders in cruciale beroepsgroepen. Gastouderbureaus of gastouders kunnen zich ook kenbaar maken bij de gemeente, als zij noodopvang aan willen bieden. Voor meer specifieke vragen kan contact opgenomen worden bij de gemeente.

Zie ook:

Nee, die uren worden niet betaald door de gemeente. SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

Nieuwe aanvragen worden opgeschort ivm overmacht. Dit betekent dat gastouders later dan gewenst kunnen starten met opvang.

Het advies van GGD GHOR en VNG aan de GGD is om alleen signaal gestuurd toezicht uit te oefenen en geen regulier toezicht. Dit om contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het is echter aan gemeenten om per situatie hierover te besluiten.

Er zijn op dit moment geen coulance regels gesteld m.b.t. gastouderopvang t/m 16 maart 2020. Er kan wel sprake zijn van overmacht zoals het niet kunnen volgen van een (herhalings)cursus na deze datum.

Indien de situatie zich langer gaat voordoen kan het zijn dat actualisering van de RIE’s of bezoeken aan gastouders niet tijdig zijn uitgevoerd.

Richtlijn is dat een houder de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt en onderzoekt of er alternatieven zijn zoals telefonisch contact met een gastouder over de kwaliteit van opvang.

Op dit moment zien GGD-GHOR Nederland, VNG en SZW hier geen directe aanleiding toe.

Bron: kinderopvangtotaal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email