De belangrijkste vragen en antwoorden over gastouderopvang en het CORONA virus

Update 20 augustus 2020
 

Regels na vakantie

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. Zij kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij:

 • het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zijn de eerste 10 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang of gastouderopvang gaan.

Waarom is het advies voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat zij niet naar de kinderopvang gaan, als zij terugkomen uit een land met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies?

Voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 van het RIVM; mensen die terugkeren uit een land met oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus worden gelijk behandeld met mensen in “categorie 2: overige nauwe contacten”.

Op basis van dit protocol mogen kinderen van 4 tot en met 12 jaar, na terugkomst uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Bij deze uitzondering is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies (wegens een corona uitbraak)?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Bron: Rijksoverheid

 

Update 23 juni 2020

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang  (kinderen van 0 -12 jaar) zijn per 11 mei volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) is sinds 8 juni weer volledig open gegaan. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee is ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.  Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

Per wanneer stopt de noodopvang?

Per 1 juli aanstaande stopt de noodopvang. Dit geldt voor de kinderen van alle ouders.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Er is eenprotocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij per 11 mei moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via Veranderingenkinderopvang.nl.

Wanneer moet een kind thuis blijven?

Het kind mag niet naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) als:     

 • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • of als het kind een volwassen gezinslid heeft met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.       

Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:       

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;       
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;   als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19  (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak);

Mogen kinderen met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:       

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;       
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
 • als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19:
  • verkoudheidsklachten;
  • hoesten;
  • koorts (vanaf 38 graden);
  • benauwdheid;
  • plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een combinatie van bovenstaande. 

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:      

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19:
  • verkoudheidsklachten;
  • hoesten;
  • koorts (vanaf 38 graden);
  • benauwdheid;
  • plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een combinatie van bovenstaande. 
 • of als het kind een volwassen gezinslid heeft met koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten, of beide. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd door de kinderopvang omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn.Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen op het coronavirus

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vragen.

Kunnen kinderen ook getest worden?

Kinderen kunnen, op verzoek van de ouders, net als iedereen worden getest bij klachten passend bij COVID-19.

Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen. Kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest.

Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD.  Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Kan ik mij als pedagogisch medewerker/gastouder laten testen op het coronavirus?

Per 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus:

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • lichte hoest,
 • verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
 • plotseling verlies van reuk of smaak.

Ik ben werkzaam bij de kinderopvang/BSO en ik behoor tot de risicogroep. Moet ik thuis blijven of kan ik aan het werk?

Als u tot de risicogroep behoort, kunt u niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kunt u andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van mijn gastouders of pedagogisch medewerker behoort tot de risicogroepen. Mag de gezonde gastouder of pedagogisch medewerker werken?

Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen en/of een gezinslid hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen zijn/haar ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt, om binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan. De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Wat betekent de volledige opening van basisscholen en kinderopvang voor de noodopvang? 

Per 8 juni is de noodopvang afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.

Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Per 8 juni is de noodopvang alleen in avond, nacht en weekend nog beschikbaar en slechts voor ouders die in de zorg werken. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. 

Mag een school ook na 8 juni een continurooster aanhouden? 

Het uitgangspunt is dat scholen per 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden.

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school.

Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO.

Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron: rijksoverheid

Informatie datum 10-06-2020 vanuit de GGD Brabant Zuid-Oost ( in de nieuwsbrief is het schema te vinden over de afweging wel of geen opvang )
 

De scholen en kinderopvanglocaties zijn op 11 mei weer gestart. Via de onderstaande brief vanuit de GGD Brabant Zuid= Oost wordt uitgelegd hoe om te gaan met verkoudheidsklachten binnen de kinderopvang.
Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over verkoudheidsklachten/snotneuzen
kinderen 9 juni 2020 

De scholen, kinderdagverblijven en de gastouderopvang zijn op 11 mei weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een
verontrustende toename van het aantal corona besmettingen.
Eerder heeft u van ons informatie ontvangen over het coronavirus en verwezen naar onze website. Bij
ons komen de laatste weken veel vragen binnen over het naar school/opvang gaan van kinderen met
verkoudheidsklachten/snotneuzen. Hoe daar mee om te gaan is opgenomen in het stroomschema die u
in de bijlage van ons ontvangt.
De adviezen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK
COVID-19 en kinderen.
• Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt bevestigd door
de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen. Bovendien
worden kinderen over het algemeen niet of slechts mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang
bezoeken zonder verhoogd risico voor henzelf of hun omgeving.
• Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de ouder de klachten. Het
kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het
kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude
klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111.
• Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In
het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben. In dit
geval kunnen we samen met u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn.
• De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in overleg met ouders
bepaald. De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen keuze te
zijn.
• De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen, hiermee
wordt het risico op verspreiding van corona tot een minimum beperkt.
Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen wij zeer op prijs. 

Met vriendelijke groet, 

Team infectieziektebestrijding 

Team jeugdgezondheidszorg 

Team toezichthouders kinderopvang 

Informatiedatum: 2 april 2020

1. De kinderopvang en gastouderopvang zijn dicht tot en met 6 april 2020. Geldt dit ook voor gastouderopvang aan huis (nanny’s)?
Ja, dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis.

2. Moeten ouders die hun kind thuis houden blijven betalen voor de opvang?
De overheid verzoekt ouders de gehele factuur voor de gastouderopvang te blijven betalen zoals ze dat altijd doen.

Ouders hoeven niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houden ze het recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Zo behouden ze ook de plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat.

Voor deze ouders, die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, geldt dat zij gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.

3. Geldt de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang ook voor de gastouderopvang?

Ja, echter, de gastouderopvang zit anders in elkaar dan de reguliere dagopvang en BSO. (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder – gastouderbureau). De compensatieregeling moet dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt worden specifiek voor de gastouderopvang. Er moet duidelijkheid komen over de compensatie boven het maximale uurtarief

(€ 6,27 inz KOT) voor de gastouderopvang en de verdeling hiervan tussen gastouder en gastouderbureau en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

Dat de eigen bijdrage van ouders gecompenseerd wordt is op 20 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Hierover zal bericht worden op de sites van de overheid en de brancheorganisaties.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

4. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?
Wanneer het inkomen wijzigt, moeten ouders dat doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Die wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst (mijntoeslagen.nl).

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

5. Kan een gastouder die ziek is of tot de risicogroep behoort (zie ook onder “regels rondom ziekte”) ook doorbetaald worden?
Ja, de ouders dienen de uren door te betalen aan het gastouderbureau alsof de opvang heeft plaatsgevonden, ongeacht of de gastouder ziek is geworden of geen noodopvang aan mag bieden omdat zij, huisgenoot of eigen kind tot een risicogroep hoort.

Zie voor meer informatie over doorbetaling van ouders, bijvoorbeeld bij flexibele contracten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

6. Wat als ouders toch massaal hun contract opzeggen?
Ouders kunnen hun contract opzeggen binnen de voorwaarden die daarover afgesproken zijn in het contract. De overheid doet echter dringend beroep op alle ouders die gebruik maken van de kinder- én gastouderopvang om facturen door te betalen. Zie hierboven. Ouders dienen hierbij wel rekening te houden met terugbetaling van de KOT.

7. Hoe moet de inkomstenderving voor gastouders en gastouderbureaus opgevangen worden?
Als toch sprake is van inkomstenderving, bijvoorbeeld omdat ouders massaal hun contract opzeggen, kunnen ZZP-gastouders een beroep doen op de maatregelen die de regering getroffen heeft om de ZZP-ers tegemoet te komen bij grote inkomensachteruitgang

zie TORZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen: https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/ondernemersbeleid/eerste-noodloketten-voor-zzpers-open/
Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

8. Kunnen gastouders ook noodopvang aan ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen bieden?

Ja, gastouders moeten noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De noodopvang wordt gecoördineerd door de gemeente. Als in een gezin één van de ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (kindercentra of gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Er hoeft geen verklaring van de werkgever te worden overlegd.

Voor meer informatie over de noodopvang: Lees de kamerbrief
Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

9. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
De (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van of allebei de ouders werkt/werken in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren.

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang/gastouderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.
Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

10. Als de extra of nieuwe uren gastouderopvang niet betaald hoeven te worden door de ouders met cruciale beroepen, hoe wordt de gastouder dan betaald voor die uren?
SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

Het verdient aanbeveling het aantal uren dat noodopvang wordt geboden nauwkeurig bij te houden.

11. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
Nee, u kunt geen facturen sturen voor deze extra nieuwe uren opvang. Wij raden u wel aan de gastouders de uren te laten registreren of dat als gastouderbureau zelf bij te houden.

12. Kunnen gastouders ook kinderen met een Sociaal Medische Indicatie opnemen in de noodopvang? Of kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld?
Hierover volgt nog nadere berichtgeving door de overheid.

13. Wanneer moet de noodopvang stoppen?

Het RIVM heeft de lijn aangepast. Hieronder is wat er op de site van het RIVM staat.

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest?
 • Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Mensen die werken in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Iedereen blijft thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
  Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.

Dit betekend dat de noodopvang moet stoppen:

 • als de gastouder én verkoudheidsklachten heeft én koorts, ook als de huisgenoten geen klachten hebben.
 • als één van huisgenoten verkoudheidsklachten heeft én koorts en/of benauwdheid

Zie ook https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

14. wat moet er gebeuren als de noodopvang moet stoppen?
In afstemming met de gemeente kan een alternatief op een al bestaande noodopvanglocatie geregeld worden. Het gastouderbureau kan hierin ondersteunen.

15. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. Betrekken gemeenten en veiligheidsregio’s hier ook de gastouderopvang bij?
Ja, het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan de gemeenten is om deze kinderen zoveel mogelijk op te vangen op hun eigen locatie en in een vertrouwde omgeving. Dit betekent dat ook de gastouderopvang aangeboden kan worden aan de ouders in cruciale beroepsgroepen. Gastouderbureaus of gastouders kunnen zich ook kenbaar maken bij de gemeente, als zij noodopvang aan willen bieden. Voor meer specifieke vragen kan contact opgenomen worden bij de gemeente.

Zie ook:

16. Als ouders uit cruciale beroepen meer uren opvang nodig hebben dan zij al afnamen of voorheen geen opvang afnamen, worden die uren dan betaald door de gemeente?
Nee, die uren worden niet betaald door de gemeente. SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

17. Hoe wordt omgegaan met nieuwe aanvragen van gastouders?
Nieuwe aanvragen worden opgeschort ivm overmacht. Dit betekent dat gastouders later dan gewenst kunnen starten met opvang.

18. Hoe wordt omgegaan met de inspecties van Gastouderbureaus en gastouders: wel of niet op locatie?
Het advies van GGD GHOR en VNG aan de GGD is om alleen signaal gestuurd toezicht uit te oefenen en geen regulier toezicht. Dit om contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het is echter aan gemeenten om per situatie hierover te besluiten.

19. Hoe wordt omgegaan met verlopen EHBO certificaten, omdat de cursussen door de aanbieders worden afgezegd?
Er zijn op dit moment geen coulance regels gesteld m.b.t. gastouderopvang t/m 16 maart 2020. Er kan wel sprake zijn van overmacht zoals het niet kunnen volgen van een (herhalings)cursus na deze datum.

20. Hoe wordt omgegaan met verlopen RI&E’s en de inzet van de bemiddelingsmedewerkers, nu fysiek contact afgeraden wordt?
Indien de situatie zich langer gaat voordoen kan het zijn dat actualisering van de RIE’s of bezoeken aan gastouders niet tijdig zijn uitgevoerd.

Richtlijn is dat een houder de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt en onderzoekt of er alternatieven zijn zoals telefonisch contact met een gastouder over de kwaliteit van opvang.

21. Komt er ook een coulanceregeling voor de gastouderopvang?
Op dit moment zien GGD-GHOR Nederland, VNG en SZW hier geen directe aanleiding toe.

Bron: kinderopvangtotaal

De belangrijkste vragen en antwoorden over gastouderopvang en het CORONA virus


De scholen en kinderopvanglocaties zijn op 11 mei weer gestart. Via de onderstaande brief vanuit de GGD Brabant Zuid= Oost wordt uitgelegd hoe om te gaan met verkoudheidsklachten binnen de kinderopvang.
Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over verkoudheidsklachten/snotneuzen kinderen 9 juni 2020 

De scholen, kinderdagverblijven en de gastouderopvang zijn op 11 mei weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een verontrustende toename van het aantal corona besmettingen. Eerder heeft u van ons informatie ontvangen over het coronavirus en verwezen naar onze website. Bij ons komen de laatste weken veel vragen binnen over het naar school/opvang gaan van kinderen met verkoudheidsklachten/snotneuzen. Hoe daar mee om te gaan is opgenomen in het stroomschema die u in de bijlage van ons ontvangt. De adviezen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK COVID-19 en kinderen. • Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen. Bovendien worden kinderen over het algemeen niet of slechts mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang bezoeken zonder verhoogd risico voor henzelf of hun omgeving. • Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de ouder de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111. • Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben. In dit geval kunnen we samen met u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. • De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in overleg met ouders bepaald. De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen keuze te zijn. • De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen, hiermee wordt het risico op verspreiding van corona tot een minimum beperkt. Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen wij zeer op prijs. 


Met vriendelijke groet, 

Team infectieziektebestrijding 

Team jeugdgezondheidszorg 

Team toezichthouders kinderopvang 


Bron: kinderopvangtotaal.nl

1. De kinderopvang en gastouderopvang zijn dicht tot en met 6 april 2020. Geldt dit ook voor gastouderopvang aan huis (nanny’s)?
Ja, dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis.

2. Moeten ouders die hun kind thuis houden blijven betalen voor de opvang?
De overheid verzoekt ouders de gehele factuur voor de gastouderopvang te blijven betalen zoals ze dat altijd doen.

Ouders hoeven niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houden ze het recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Zo behouden ze ook de plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat.

Voor deze ouders, die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, geldt dat zij gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.

3. Geldt de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang ook voor de gastouderopvang?

Ja, echter, de gastouderopvang zit anders in elkaar dan de reguliere dagopvang en BSO. (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder – gastouderbureau). De compensatieregeling moet dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt worden specifiek voor de gastouderopvang. Er moet duidelijkheid komen over de compensatie boven het maximale uurtarief

(€ 6,27 inz KOT) voor de gastouderopvang en de verdeling hiervan tussen gastouder en gastouderbureau en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

Dat de eigen bijdrage van ouders gecompenseerd wordt is op 20 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Hierover zal bericht worden op de sites van de overheid en de brancheorganisaties.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

4. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?
Wanneer het inkomen wijzigt, moeten ouders dat doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Die wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst (mijntoeslagen.nl).

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

5. Kan een gastouder die ziek is of tot de risicogroep behoort (zie ook onder “regels rondom ziekte”) ook doorbetaald worden?
Ja, de ouders dienen de uren door te betalen aan het gastouderbureau alsof de opvang heeft plaatsgevonden, ongeacht of de gastouder ziek is geworden of geen noodopvang aan mag bieden omdat zij, huisgenoot of eigen kind tot een risicogroep hoort.

Zie voor meer informatie over doorbetaling van ouders, bijvoorbeeld bij flexibele contracten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

6. Wat als ouders toch massaal hun contract opzeggen?
Ouders kunnen hun contract opzeggen binnen de voorwaarden die daarover afgesproken zijn in het contract. De overheid doet echter dringend beroep op alle ouders die gebruik maken van de kinder- én gastouderopvang om facturen door te betalen. Zie hierboven. Ouders dienen hierbij wel rekening te houden met terugbetaling van de KOT.

7. Hoe moet de inkomstenderving voor gastouders en gastouderbureaus opgevangen worden?
Als toch sprake is van inkomstenderving, bijvoorbeeld omdat ouders massaal hun contract opzeggen, kunnen ZZP-gastouders een beroep doen op de maatregelen die de regering getroffen heeft om de ZZP-ers tegemoet te komen bij grote inkomensachteruitgang

zie TORZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen: https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/ondernemersbeleid/eerste-noodloketten-voor-zzpers-open/
Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

8. Kunnen gastouders ook noodopvang aan ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen bieden?

Ja, gastouders moeten noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De noodopvang wordt gecoördineerd door de gemeente. Als in een gezin één van de ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (kindercentra of gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Er hoeft geen verklaring van de werkgever te worden overlegd.

Voor meer informatie over de noodopvang: Lees de kamerbrief
Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

9. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
De (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van of allebei de ouders werkt/werken in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren.

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang/gastouderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.
Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

10. Als de extra of nieuwe uren gastouderopvang niet betaald hoeven te worden door de ouders met cruciale beroepen, hoe wordt de gastouder dan betaald voor die uren?
SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

Het verdient aanbeveling het aantal uren dat noodopvang wordt geboden nauwkeurig bij te houden.

11. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
Nee, u kunt geen facturen sturen voor deze extra nieuwe uren opvang. Wij raden u wel aan de gastouders de uren te laten registreren of dat als gastouderbureau zelf bij te houden.

12. Kunnen gastouders ook kinderen met een Sociaal Medische Indicatie opnemen in de noodopvang? Of kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld?
Hierover volgt nog nadere berichtgeving door de overheid.

13. Wanneer moet de noodopvang stoppen?

Het RIVM heeft de lijn aangepast. Hieronder is wat er op de site van het RIVM staat.

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest?
 • Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Mensen die werken in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Iedereen blijft thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
  Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.

Dit betekend dat de noodopvang moet stoppen:

 • als de gastouder én verkoudheidsklachten heeft én koorts, ook als de huisgenoten geen klachten hebben.
 • als één van huisgenoten verkoudheidsklachten heeft én koorts en/of benauwdheid

Zie ook https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

14. wat moet er gebeuren als de noodopvang moet stoppen?
In afstemming met de gemeente kan een alternatief op een al bestaande noodopvanglocatie geregeld worden. Het gastouderbureau kan hierin ondersteunen.

15. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. Betrekken gemeenten en veiligheidsregio’s hier ook de gastouderopvang bij?
Ja, het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan de gemeenten is om deze kinderen zoveel mogelijk op te vangen op hun eigen locatie en in een vertrouwde omgeving. Dit betekent dat ook de gastouderopvang aangeboden kan worden aan de ouders in cruciale beroepsgroepen. Gastouderbureaus of gastouders kunnen zich ook kenbaar maken bij de gemeente, als zij noodopvang aan willen bieden. Voor meer specifieke vragen kan contact opgenomen worden bij de gemeente.

Zie ook:

16. Als ouders uit cruciale beroepen meer uren opvang nodig hebben dan zij al afnamen of voorheen geen opvang afnamen, worden die uren dan betaald door de gemeente?
Nee, die uren worden niet betaald door de gemeente. SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

17. Hoe wordt omgegaan met nieuwe aanvragen van gastouders?
Nieuwe aanvragen worden opgeschort ivm overmacht. Dit betekent dat gastouders later dan gewenst kunnen starten met opvang.

18. Hoe wordt omgegaan met de inspecties van Gastouderbureaus en gastouders: wel of niet op locatie?
Het advies van GGD GHOR en VNG aan de GGD is om alleen signaal gestuurd toezicht uit te oefenen en geen regulier toezicht. Dit om contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het is echter aan gemeenten om per situatie hierover te besluiten.

19. Hoe wordt omgegaan met verlopen EHBO certificaten, omdat de cursussen door de aanbieders worden afgezegd?
Er zijn op dit moment geen coulance regels gesteld m.b.t. gastouderopvang t/m 16 maart 2020. Er kan wel sprake zijn van overmacht zoals het niet kunnen volgen van een (herhalings)cursus na deze datum.

20. Hoe wordt omgegaan met verlopen RI&E’s en de inzet van de bemiddelingsmedewerkers, nu fysiek contact afgeraden wordt?
Indien de situatie zich langer gaat voordoen kan het zijn dat actualisering van de RIE’s of bezoeken aan gastouders niet tijdig zijn uitgevoerd.

Richtlijn is dat een houder de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt en onderzoekt of er alternatieven zijn zoals telefonisch contact met een gastouder over de kwaliteit van opvang.

21. Komt er ook een coulanceregeling voor de gastouderopvang?
Op dit moment zien GGD-GHOR Nederland, VNG en SZW hier geen directe aanleiding toe.

De belangrijkste vragen en antwoorden over gastouderopvang en het CORONA virus


De scholen en kinderopvanglocaties zijn op 11 mei weer gestart. Via de onderstaande brief vanuit de GGD Brabant Zuid= Oost wordt uitgelegd hoe om te gaan met verkoudheidsklachten binnen de kinderopvang.
Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over verkoudheidsklachten/snotneuzen kinderen 9 juni 2020 

De scholen, kinderdagverblijven en de gastouderopvang zijn op 11 mei weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een verontrustende toename van het aantal corona besmettingen. Eerder heeft u van ons informatie ontvangen over het coronavirus en verwezen naar onze website. Bij ons komen de laatste weken veel vragen binnen over het naar school/opvang gaan van kinderen met verkoudheidsklachten/snotneuzen. Hoe daar mee om te gaan is opgenomen in het stroomschema die u in de bijlage van ons ontvangt. De adviezen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK COVID-19 en kinderen. • Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen. Bovendien worden kinderen over het algemeen niet of slechts mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang bezoeken zonder verhoogd risico voor henzelf of hun omgeving. • Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de ouder de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111. • Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben. In dit geval kunnen we samen met u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. • De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in overleg met ouders bepaald. De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen keuze te zijn. • De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen, hiermee wordt het risico op verspreiding van corona tot een minimum beperkt. Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen wij zeer op prijs. 


Met vriendelijke groet, 

Team infectieziektebestrijding 

Team jeugdgezondheidszorg 

Team toezichthouders kinderopvang 


Bron: kinderopvangtotaal.nl

1. De kinderopvang en gastouderopvang zijn dicht tot en met 6 april 2020. Geldt dit ook voor gastouderopvang aan huis (nanny’s)?
Ja, dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis.

2. Moeten ouders die hun kind thuis houden blijven betalen voor de opvang?
De overheid verzoekt ouders de gehele factuur voor de gastouderopvang te blijven betalen zoals ze dat altijd doen.

Ouders hoeven niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houden ze het recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Zo behouden ze ook de plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat.

Voor deze ouders, die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, geldt dat zij gecompenseerd worden voor de eigen bijdrage.

3. Geldt de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang ook voor de gastouderopvang?

Ja, echter, de gastouderopvang zit anders in elkaar dan de reguliere dagopvang en BSO. (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder – gastouderbureau). De compensatieregeling moet dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt worden specifiek voor de gastouderopvang. Er moet duidelijkheid komen over de compensatie boven het maximale uurtarief

(€ 6,27 inz KOT) voor de gastouderopvang en de verdeling hiervan tussen gastouder en gastouderbureau en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

Dat de eigen bijdrage van ouders gecompenseerd wordt is op 20 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Hierover zal bericht worden op de sites van de overheid en de brancheorganisaties.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

4. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?
Wanneer het inkomen wijzigt, moeten ouders dat doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Die wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst (mijntoeslagen.nl).

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

5. Kan een gastouder die ziek is of tot de risicogroep behoort (zie ook onder “regels rondom ziekte”) ook doorbetaald worden?
Ja, de ouders dienen de uren door te betalen aan het gastouderbureau alsof de opvang heeft plaatsgevonden, ongeacht of de gastouder ziek is geworden of geen noodopvang aan mag bieden omdat zij, huisgenoot of eigen kind tot een risicogroep hoort.

Zie voor meer informatie over doorbetaling van ouders, bijvoorbeeld bij flexibele contracten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

6. Wat als ouders toch massaal hun contract opzeggen?
Ouders kunnen hun contract opzeggen binnen de voorwaarden die daarover afgesproken zijn in het contract. De overheid doet echter dringend beroep op alle ouders die gebruik maken van de kinder- én gastouderopvang om facturen door te betalen. Zie hierboven. Ouders dienen hierbij wel rekening te houden met terugbetaling van de KOT.

7. Hoe moet de inkomstenderving voor gastouders en gastouderbureaus opgevangen worden?
Als toch sprake is van inkomstenderving, bijvoorbeeld omdat ouders massaal hun contract opzeggen, kunnen ZZP-gastouders een beroep doen op de maatregelen die de regering getroffen heeft om de ZZP-ers tegemoet te komen bij grote inkomensachteruitgang

zie TORZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen: https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/ondernemersbeleid/eerste-noodloketten-voor-zzpers-open/
Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

8. Kunnen gastouders ook noodopvang aan ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen bieden?

Ja, gastouders moeten noodopvang bieden aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. De noodopvang wordt gecoördineerd door de gemeente. Als in een gezin één van de ouders een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (kindercentra of gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Er hoeft geen verklaring van de werkgever te worden overlegd.

Voor meer informatie over de noodopvang: Lees de kamerbrief
Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

9. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
De (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van of allebei de ouders werkt/werken in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang.

De noodopvang is zonder extra kosten voor ouders. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van noodopvang mogen dus geen factuur krijgen voor éxtra uren. Wel voor hun gewone uren. Zij hoeven dus ook geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst voor wat betreft het aantal uren.

Ouders die al gebruik maken van kinderopvang/gastouderopvang is gevraagd hun factuur door te betalen. De eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs) wordt achteraf gecompenseerd.
Als een ouder die werkzaam is in een cruciale beroepsgroep meer uren opvang nodig heeft, kan met het gastouderbureau worden bekeken op welke wijze dit kan worden ondervangen (bijvoorbeeld door het inzetten van een andere gastouder). Mocht het gastouderbureau er niet uitkomen, kan er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing worden gekeken.

10. Als de extra of nieuwe uren gastouderopvang niet betaald hoeven te worden door de ouders met cruciale beroepen, hoe wordt de gastouder dan betaald voor die uren?
SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

Het verdient aanbeveling het aantal uren dat noodopvang wordt geboden nauwkeurig bij te houden.

11. Kan ik als gastouderbureau de extra/nieuwe uren noodopvang factureren bij de ouder?
Nee, u kunt geen facturen sturen voor deze extra nieuwe uren opvang. Wij raden u wel aan de gastouders de uren te laten registreren of dat als gastouderbureau zelf bij te houden.

12. Kunnen gastouders ook kinderen met een Sociaal Medische Indicatie opnemen in de noodopvang? Of kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld?
Hierover volgt nog nadere berichtgeving door de overheid.

13. Wanneer moet de noodopvang stoppen?

Het RIVM heeft de lijn aangepast. Hieronder is wat er op de site van het RIVM staat.

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest?
 • Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Mensen die werken in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Iedereen blijft thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
  Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.

Dit betekend dat de noodopvang moet stoppen:

 • als de gastouder én verkoudheidsklachten heeft én koorts, ook als de huisgenoten geen klachten hebben.
 • als één van huisgenoten verkoudheidsklachten heeft én koorts en/of benauwdheid

Zie ook https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

14. wat moet er gebeuren als de noodopvang moet stoppen?
In afstemming met de gemeente kan een alternatief op een al bestaande noodopvanglocatie geregeld worden. Het gastouderbureau kan hierin ondersteunen.

15. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. Betrekken gemeenten en veiligheidsregio’s hier ook de gastouderopvang bij?
Ja, het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan de gemeenten is om deze kinderen zoveel mogelijk op te vangen op hun eigen locatie en in een vertrouwde omgeving. Dit betekent dat ook de gastouderopvang aangeboden kan worden aan de ouders in cruciale beroepsgroepen. Gastouderbureaus of gastouders kunnen zich ook kenbaar maken bij de gemeente, als zij noodopvang aan willen bieden. Voor meer specifieke vragen kan contact opgenomen worden bij de gemeente.

Zie ook:

16. Als ouders uit cruciale beroepen meer uren opvang nodig hebben dan zij al afnamen of voorheen geen opvang afnamen, worden die uren dan betaald door de gemeente?
Nee, die uren worden niet betaald door de gemeente. SZW wil dat ouders de facturen blijven betalen alsof de opvang normaal wordt uitgevoerd. Ouders krijgen over deze uren kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de inkomsten voor gastouders normaal zouden moeten doorlopen. De extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, worden zeer waarschijnlijk (ruim) gedekt door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen.

17. Hoe wordt omgegaan met nieuwe aanvragen van gastouders?
Nieuwe aanvragen worden opgeschort ivm overmacht. Dit betekent dat gastouders later dan gewenst kunnen starten met opvang.

18. Hoe wordt omgegaan met de inspecties van Gastouderbureaus en gastouders: wel of niet op locatie?
Het advies van GGD GHOR en VNG aan de GGD is om alleen signaal gestuurd toezicht uit te oefenen en geen regulier toezicht. Dit om contacten zoveel mogelijk te vermijden. Het is echter aan gemeenten om per situatie hierover te besluiten.

19. Hoe wordt omgegaan met verlopen EHBO certificaten, omdat de cursussen door de aanbieders worden afgezegd?
Er zijn op dit moment geen coulance regels gesteld m.b.t. gastouderopvang t/m 16 maart 2020. Er kan wel sprake zijn van overmacht zoals het niet kunnen volgen van een (herhalings)cursus na deze datum.

20. Hoe wordt omgegaan met verlopen RI&E’s en de inzet van de bemiddelingsmedewerkers, nu fysiek contact afgeraden wordt?
Indien de situatie zich langer gaat voordoen kan het zijn dat actualisering van de RIE’s of bezoeken aan gastouders niet tijdig zijn uitgevoerd.

Richtlijn is dat een houder de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt en onderzoekt of er alternatieven zijn zoals telefonisch contact met een gastouder over de kwaliteit van opvang.

21. Komt er ook een coulanceregeling voor de gastouderopvang?
Op dit moment zien GGD-GHOR Nederland, VNG en SZW hier geen directe aanleiding toe.